Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2021/2022 do:

• oddziału przedszkolnego w tym integracyjnego dzieci sześcioletnie i pięcioletnie – rocznik 2015 i 2016

• klasy pierwszej w tym integracyjnej dzieci siedmioletnie – rocznik 2014

• zespołów edukacyjno-terapeutycznych dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Druki potrzebne do zapisania dziecka można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły:
• załączniki wypełniają tylko rodzice dziecka, jeśli spełniają wymagane kryteriaOddział przedszkolny


Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego - dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Biłgoraj

Załącznik nr 1

załacznik nr 2Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego- dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz:

Załącznik nr 1

załacznik nr 2

Potwierdzenie woli zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego- wypełniamy po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych; w terminie od 16 do 23 marca 2021 roku.


Klasa pierwsza

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej - dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej - dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Załącznik nr 1

Potwierdzenie woli zapisania dziecka do klasy pierwszej- wypełniamy po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych; w terminie od 16 do 19 marca 2021 roku.